Bun : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) : Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Kolesterol, Trigliserid : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT (G-Glutamil Transferaz ) : Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Tam İdrar Tahlili, Kreatinin : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı) : Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Dışkıda Gizli Kan : Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH : Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (hassas) : Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

HBsAga : Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV : AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .

ANTİ-HCV, Total : Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs : Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CA 19/9, CEA (Karsinoembriyonik Antijen), AFP (Alfa-Fetoprotein) : Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

Serbest PSA, Total PSA : Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

Vitamin D3 : 

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi : Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Treadmill - Efor testi : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi : Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Dahiliye, Kardiyoloji, Göz, Üroloji, Diş, Check-up : Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.