KOMİTE HEYETLERİ VE KURULLAR

Komite Heyet ve Kurullar

Her Alanda Sizleri Yönlendirecek ve Koordinasyonu Sağlayacak Kurul ve Heyetlerimiz

- KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

- EĞİTİCİ EKİP

- TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

- MALZEME ve CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

- BİNA TURLARI EKİBİ

- ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

- KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

- ENFEKSİYON KONTROL VE ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ

- ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

- HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

- KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KOMİTESİ

- İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

- NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

- MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

- PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

- BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

- ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

- RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

- BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

- ORGAN BAĞIŞ EKİBİ

- HASTA-HASTA YAKINLARI&ÇALIŞAN GÖRÜŞ-ÖNERİ DEĞERLEDİRME EKİBİ

- ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

- KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME EKİBİ

- BEBEK DOSTU HASTANE KOMİSYONU