Glukoz (Açlık Kan Şekeri) : Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı) : Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

HDL Kolesterol, LDL Kolesterol,Total Kolesterol, Trigliserid : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kreatinin : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

CRP, HS (hassas) : Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Lipoprotein (a) : Kalp-damar hastalıkları risk tesbitinde yardımcıdır. Kan yağlarının ölçümünü sağlar.

Homosistein : Kalp krizi yatkınlığı olanları özellikle damar hastalıkları açısından değerlendirmede kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi : Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Treadmill - Efor Testi : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi), Tele Gr. : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Kardiyoloji), Muayene (Diş) : Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.