Laboratuvar İncelemeleri

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) : Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin, Tam İdrar Tahlili : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

SGPT (ALT) : Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı) : Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) : Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.