Albumin : Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

Dışkıda Gizli Kan : Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

ESR (Eritrosit Çökme Hızı) : Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) : Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kolesterol Total, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin, Tam İdrar Tahlili : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

Potasyum : Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

Total PSA, Serbest PSA : Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT (G-Glutamil Transferaz) : Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

TSH : Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

Ürik Asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

ANTİ-HBs, HBsAg : Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP, HS (hassas) : Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi : Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi : Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Treadmill - Efor Testi : Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi) : Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Dahiliye, Üroloji, Kardiyoloji, Diş, Check-up Muayenesi : Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.